Không chỉ lắp đặt dễ dàng, ván sàn Ekowood còn tương thích với nhiều phụ kiện khác nhau. Đây là một vài lựa chọn để quý khách tham khảo. Để có thêm thông tin, hãy liên lạc với nhân viên địa phương tại nơi bạn sống.

Đánh bóng
Skirting 12mmx95mm side Half Round side Skirting 18mmx95mm side
Đính hạt
 Bullnose 15mmx85mm side Flat Beading side
Dải thép không gỉ
Stainless Steel Strips side